Selbstwendeschleudern

Lyson CLASSIC 6-Kassetten-Selbstwendeschleuder mit Elektro-Antrieb, Vollautomat, für 6 Dadant oder 12 Dadant 1/2 fi 100Lyson CLASSIC 6-Kassetten-Selbstwendeschleuder mit Elektro-Antrieb, Vollautomat, für 6 Dadant oder 12 Dadant 1/2 fi 100
3093,23 €
  Verfügbarkeit:
Honigschleuder Mellarius 4 F. reversibel, 230V - P76Honigschleuder Mellarius 4 F. reversibel, 230V - P76
1492,31 €
  Verfügbarkeit:
LYSON OPTIMA 4 Waben Selbstwendeschleuder für Deutsch Normalmaß- Rähmchen 12V/230V FI 72 cmLYSON OPTIMA 4 Waben Selbstwendeschleuder für Deutsch Normalmaß- Rähmchen 12V/230V FI 72 cm
1382,42 €
  Verfügbarkeit:
LYSON OPTIMA 4 Waben Selbstwendeschleuder für Deutsch Normalmaß- Rähmchen 12V/230V FI 72 cmLYSON OPTIMA 4 Waben Selbstwendeschleuder für Deutsch Normalmaß- Rähmchen 12V/230V FI 72 cm
1417,91 €
  Verfügbarkeit: auf Lager
LYSON OPTIMA 4-Kassetten-Selbstwendeschleuder mit Elektro-Antrieb, für 4 Dadant- oder 8 Dadant ½ fi 80LYSON OPTIMA 4-Kassetten-Selbstwendeschleuder mit Elektro-Antrieb, für 4 Dadant- oder 8 Dadant ½ fi 80
1491,88 €
  Verfügbarkeit: auf Lager
LYSON OPTIMA 4-Kassetten Selbstwendeschleuder, für 4 Dadant- oder 8 Dadant ½ - Rähmchen 12V/230V Fi 90 cmLYSON OPTIMA 4-Kassetten Selbstwendeschleuder, für 4 Dadant- oder 8 Dadant ½ - Rähmchen 12V/230V Fi 90 cm
1589,80 €
  Verfügbarkeit:
LYSON OPTIMA 6-Kassetten-Selbstwendeschleuder mit Elektro-Antrieb, für 6 DNM-Rähmchen, fi 80LYSON OPTIMA 6-Kassetten-Selbstwendeschleuder mit Elektro-Antrieb, für 6 DNM-Rähmchen, fi 80
1624,44 €
  Verfügbarkeit:
LYSON OPTIMA 6-Kassetten-Selbstwendeschleuder mit Elektro-Antrieb, für 6 DNM-Rähmchen, fi 80LYSON OPTIMA 6-Kassetten-Selbstwendeschleuder mit Elektro-Antrieb, für 6 DNM-Rähmchen, fi 80
1702,69 €
  Verfügbarkeit:
LYSON OPTIMA Miodarka 6-kasetowa Dadant / Warszawska Poszerzana elektryczna 12V/230V Ø1000mmLYSON OPTIMA Miodarka 6-kasetowa Dadant / Warszawska Poszerzana elektryczna 12V/230V Ø1000mm
1804,88 €
  Verfügbarkeit:
LYSON OPTIMA Miodarka 6-kasetowa Dadant / Warszawska Poszerzana elektryczna 12V/230V Ø1000mm
2125,15 €
  Verfügbarkeit:
LYSON OPTIMA Miodarka 6-kasetowa Dadant / Warszawska Poszerzana elektryczna 12V/230V Ø1000mm
1997,30 €
  Verfügbarkeit:
LYSON CLASSIC 4 Waben Selbstwendeschleuder Dadant / Langstroth, 230V Vollautomat Ø720mmLYSON CLASSIC 4 Waben Selbstwendeschleuder Dadant / Langstroth, 230V Vollautomat Ø720mm
1721,50 €
  Verfügbarkeit:
LYSON CLASSIC 4 Waben Selbstwendeschleuder Dadant / Langstroth, 230V Vollautomat Ø720mmLYSON CLASSIC 4 Waben Selbstwendeschleuder Dadant / Langstroth, 230V Vollautomat Ø720mm
1753,57 €
  Verfügbarkeit:
LYSON CLASSIC 4 Waben Selbstwendeschleuder Dadant / Dadant 1/2, 230V Vollautomat Ø800mmLYSON CLASSIC 4 Waben Selbstwendeschleuder Dadant / Dadant 1/2, 230V Vollautomat Ø800mm
1858,76 €
  Verfügbarkeit:
LYSON CLASSIC 4 Waben Selbstwendeschleuder Dadant / Dadant 1/2, 230V Vollautomat Ø800mmLYSON CLASSIC 4 Waben Selbstwendeschleuder Dadant / Dadant 1/2, 230V Vollautomat Ø800mm
1917,77 €
  Verfügbarkeit:
LYSON Classic 6-Kassetten Selbstwendeschleuder, Langstroth, Zander, FI 80 cmLYSON Classic 6-Kassetten Selbstwendeschleuder, Langstroth, Zander, FI 80 cm
2011,84 €
  Verfügbarkeit:
LYSON Classic 6-Kassetten Selbstwendeschleuder, Langstroth, Zander, FI 80 cmLYSON Classic 6-Kassetten Selbstwendeschleuder, Langstroth, Zander, FI 80 cm
2076,41 €
  Verfügbarkeit:
Lyson CLASSIC 6-Kassetten-Selbstwendeschleuder mit Elektro-Antrieb, Vollautomat, für 6 Dadant oder 12 Dadant 1/2 fi 100Lyson CLASSIC 6-Kassetten-Selbstwendeschleuder mit Elektro-Antrieb, Vollautomat, für 6 Dadant oder 12 Dadant 1/2 fi 100
2232,05 €
  Verfügbarkeit:
4-Waben Selbstwendeschleuder DNM 230V Ø720mm – PREMIUM LINE LYSON
2598,07 €
  Verfügbarkeit:
Honigschleuder Swiss Biene 4 Waben reversibel 230V P76Honigschleuder Swiss Biene 4 Waben reversibel 230V P76
Honigschleuder Swiss Biene 4 Waben reversibel 230V P76Honigschleuder Swiss Biene 4 Waben reversibel 230V P76
2265,40 €
  Verfügbarkeit: auf Lager
Honigschleuder Swiss Biene 4 Waben reversibel 230V P76Honigschleuder Swiss Biene 4 Waben reversibel 230V P76
2389,83 €
  Verfügbarkeit: auf Lager
4 Waben Diagonalschleuder, elektrisch 230V, Fi Ø60, Korb universal BASIC Lysoň4 Waben Diagonalschleuder, elektrisch 230V, Fi Ø60, Korb universal BASIC Lysoň
843,65 €
  Verfügbarkeit: